Cykl trwający 6 miesięcy, który obejmuje:

– 12 indywidualnych sesji, trwających max. 1,5 godziny odbywających się z częstotliwością ok. raz na dwa tygodnie (2 razy w miesiącu), w formie bezpośredniej (Wrocław), on-line lub telefon.

– zadanie bądź zadania rozwojowe do wykonania przez Ciebie pomiędzy sesjami

– materiały dotyczące zagadnień poruszanych na sesjach, wspierające proces budowania świadomości oraz proces zmiany – tematyka i zakres dobierane indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb

– w czasie między poszczególnymi sesjami: jeden 20 min kontakt telefoniczny w trakcie którego możemy omówić wątpliwości lub trudności związane z realizacją poszczególnych zadań. Jeżeli preferujesz formę pisemną – może być mail.

Terminy poszczególnych spotkań oraz rozmów telefonicznych będą uzgadniane na początku miesiąca.

 

 

 

Cykl trwający 6 miesięcy, który obejmuje:

– 12 indywidualnych sesji, trwających max. 1,5 godziny odbywających się z częstotliwością ok. raz na dwa tygodnie (2 razy w miesiącu), w formie bezpośredniej (Wrocław), on-line lub telefon.

– zadanie bądź zadania rozwojowe do wykonania przez Ciebie pomiędzy sesjami

Terminy poszczególnych spotkań będą uzgadniane na początku miesiąca.

 

 

 

 

Każdy program składa się z następujących etapów:

1-2 sesja: ustalenie Obszaru Coachingu oraz Diagnoza z wykorzystaniem narzędzi (Sen z Dzieciństwa, Linia Życia, Feedback od 8 osób) pozwalających na zebranie dokładnych, ważnych informacji oraz poszerzenie świadomości.

3 – 5 sesja: wyznaczenie Celu i ustalenie Planu z miejsca pełnej świadomości coachee (klientki) na temat jej tożsamości oraz zasobów. Połączone jest to m.in. z budowaniem światów: w jakim coachee jest obecnie i w jakim chce się znaleźć oraz analizą SWOT (mocne – słabe strony, możliwości – zagrożenia).

6 – 11 albo 6 – 9 sesja: to czas kiedy coachee realizuje Plan i Weryfikuje Postępy. Jest to etap działania i realizacji celu zgodnie z tożsamością, wizją i wartościami coachee – pokonywanie ograniczeń, nauka nowych nawyków, eliminowanie zbędnych przekonań, praca z tym co jest najtrudniejsze przy realizacji celu, nabieranie umiejętności świadomego korzystania z nowych jakości oraz sposobów działania.

12 albo 10 sesja: podsumowanie procesu coachingowego.

Wyżej przedstawiony program procesu coachingowego ma charakter ramowy tzn. może ulec zmianie (głównie chodzi o ilość sesji przewidzianych na poszczególny etap) z uwagi na indywidualne potrzeby bądź trudności coachee.

 

Czym jest coaching ?

Coaching to proces w którym świadomie dokonujesz zmian w swoim życiu. Osiągasz własne cele, które prowadzą Cię do spodziewanych efektów.

Coaching to nasze wspólne spotkania. Spotkania na których ja (coach) zadaję pytania i stosuję narzędzia, dzięki którym Ty (coachee): poznajesz (lepiej) siebie, odkrywasz swoje możliwości i zasoby, uczysz się nowych umiejętności, wypracowujesz rozwiązania.

W trakcie spotkań budujesz świadomość oraz planujesz działania. Pomiędzy spotkaniami podejmujesz zaplanowane działania aby osiągnąć swój cel.

Budowanie świadomości dotyczy tego nad czym chcesz pracować, jak wygląda Twoja rzeczywistość teraz i jak będzie wyglądała kiedy osiągniesz swój cel oraz jaka musisz się stać, żeby swój cel zrealizować (zmiana transformacyjna).

Dróg do osiągnięcia celu może być wiele. Ty wybierasz, którą chcesz iść i planujesz działania po to, żeby wiedzieć jak będzie wyglądała realizacja celu i co zrobić aby krok po kroku przeprowadzić zmianę od początku do końca.

Coach jest odpowiedzialny za proces. Coachee jest odpowiedzialna za rezultaty.

 

Pracuję metodą Psychologii Zorientowanej na Proces (POP). Więcej na temat Coachingu POP możesz poczytać TUTAJ.